Open Education Europa - otwarte zasoby edukacyjne

Serwis jest elementem inicjatywy Opening Up Education, której celem jest popularyzowanie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz lepsze wyposażenie szkół w sprzęt i dostęp do internetu.

Portal Open Education Europa jest platformą umożliwiającą uczniom, nauczycielom i ekspertom dostęp do odpowiednich i wiarygodnych otwartych zasobów edukacyjnych. Użytkownicy serwisu znajdą tu również informacje na temat kursów dostępnych on-line, wydarzeń i dokumentów.

http://www.openeducationeuropa.eu