Strona programu Erasmus+

Strona unijnego programu Erasmus+. Na portalu znajdują się informacje o akcjach i sektorach, w ramach których można starać się o dofinansowanie m.in. projektów i przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych, mobilności zawodowej i edukacyjnej, wolontariatu, partnerstw strategicznych i współpracy instytucjonalnych.

Na stronie znajduje się również aktualny przewodnik po programie

http://erasmusplus.org.pl

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.