NaszOrlik.pl

Na portalu udostępniono wyszukiwarkę i stronę internetową każdego Orlika. Jednocześnie tworzone są narzędzia pracy dla animatorów Orlików, którzy dzięki udziałowi w programie poszerzają ofertę Orlików i rozwijają partnerstwa z lokalnymi instytucjami.

http://naszorlik.pl