EURYDICE

EURYDICE - Sieć Informacji o Edukacji w Europie. Eurydice ma na celu ułatwianie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji. Na stronie Eurydice można znaleźć publikacje, dostępne w 4 kluczowych działach: 1. Eurypedia, 2. Publikacje tematyczne, 3. Seria kluczowe dane, 4. Fakty i liczby.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php