Kształcenie i szkolenie - strona Komisji Europejskiej

Strona poświęcona jest edukacji i szkoleniom. Można na niej znaleźć informacje o inicjatywach UE w tym zakresie, m.in. programie Erasmus+, odnośniki do stron innych programów i partnerów, a także szczegółowe informacje o ogłaszanych naborach wniosków.

http://ec.europa.eu/education/index_pl.htm

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
+32 2 299 11 11
eac-info@ec.europa.eu
Strona www