Generation Awake - kampania ekologiczna

Kampania informacyjna mająca na celu zwiększenie wiedzy na temat ekologicznych, gospodarczych, społecznych i osobistych korzyści wynikających z odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Najważniejszym elementem kampanii jest strona internetowa, przygotowana we wszystkich 24 oficjalnych językach Unii Europejskiej. Jej animowani gospodarze pokazują, jakie skutki dla środowiska niosą codzienne decyzje Europejczyków.

http://www.generationawake.eu/pl

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Środowiska
DG Environment
European Commission
Rue de la Loi 200
+ 32 2 296 8686
+32 2 295 3273
education-training@cec.eu.int
Strona www