Erasmus+ - newsletter

Newsletter zawiera informacje o wydarzeniach promujących nowy program UE, organizowanych w ramach Akademii Erasmus+. Newsletter przeznaczony jest dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+, które chcą być regularnie informowane o szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach, dniach otwartych i konsultacjach, w trakcie których wyjaśniane będą zasady aplikowania o unijne dofinansowanie.

http://erasmusplus.org.pl/newsletter

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.