U-Multirank - globalny ranking uczelni

U-Multirank to ranking oceniający uczelnie w pięciu różnych obszarach: badania naukowe, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, skuteczność w transferze wiedzy (np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność) oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym.

Strona zawiera narzędzie pozwalające zainteresowanym (np. studentom, politykom na szczeblu krajowym czy europejskim) tworzyć rankingi według kryteriów, które sami uznają za najważniejsze. Ważną zaletą U- Multiranku jest to, że ułatwia on uczelniom porównywać się z innymi uczelniami nie tylko jako całość ale także w poszczególnych aspektach np. jakości badań, umiędzynarodowienia lub zatrudnienia absolwentów.

http://www.umultirank.org