Europass

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Europass obejmuje pięć dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).
W skład Europass wchodzą: Europass – CV, Europass – Paszport Językowy, Europass – Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej, Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego lub Świadectwa Czeladniczego.

Serwis internetowy jest dostępny na urządzeniach mobilnych.

http://europass.org.pl/

Wydawca

Europass
DG Education and Culture
European Commission
200 rue de la Loi
+32 2 2991111
Kontakt
Strona www