Młodzież w działaniu – Europejski Rok Obywateli 2013

Broszura prezentuje najciekawsze projekty zrealizowane przez młodych ludzi, wsparte ze środków programu Młodzież w działaniu w ramach akcji Wymiany Młodzieży, Wolontariat Europejski oraz Szkolenie i tworzenie sieci.

http://bookshop.europa.eu/en/youth-in-action-programme-pbNC0213010/