Raport EFM na temat form zatrudniania młodych ludzi w Unii

Publikacja zawiera szczegółowe statystyki dotyczące zatrudniania młodych ludzi na umowach czasowych, cząstkowych oraz w ramach staży i praktyk. Autorzy raportu analizują również szanse młodego pokolenia na zdobycie stałych umów o pracę i wpływ tego faktu na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Publikacja opisuje też sytuację młodych ludzi w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz analizuje, czy konieczne jest podjęcie tematu dyskryminacji w dyskusji o sytuacji młodzieży na rynku pracy.

http://issuu.com/yomag/docs/yfj_qualityjobs

Wydawca

European Youth Forum
120, Rue Joseph II
+32 2 230 64 90
+32 2 230 21 23
youthforum@youthforum.org
Strona www