Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich

Raport sieci Eurydice, prezentujący analizę porównawczą stopnia realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji.

Analiza obejmuje cztery obszary tematyczne: - wczesne kończenie nauki, - szkolnictwo wyższe, w tym zapewnianie wysokiej jakości kształcenia na uczelniach, - kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży, - uczenie się dorosłych.

Na tle europejskich i krajowych celów (benchmarks) zaprezentowano najnowsze oraz planowane reformy w krajach członkowskich.

Raport zawiera też przykłady działań podejmowanych w poszczególnych krajach na rzecz realizacji celów strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji. W części dotyczącej Polski znaleźć można m.in. opis nowych projakościowych instrumentów stosowanych w finansowaniu szkolnictwa wyższego czy też wzmiankę o projekcie „Twoja Kariera - Twój Wybór”.

http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/163EN.pdf

Wydawca

  EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
  BOUR
  Rue Colonel Bourg 135-139
  +32 2 233 0111
  +32 2 233 0150
  EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu
  Strona www
  The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is responsible for the management of certain parts of the EU's programmes in the fields of education, culture and audiovisual. Fully operational from the 1st of January 2006, the Executive Agency operates under supervision from its three parent Directorates-General: Education and Culture (DG EAC), Information Society and Media (DG INFSO) and the EuropeAid Cooperation Office (DG AIDCO).