Budżety przeznaczone na edukację w Europie – 2013. Fisze krajowe

Publikacja obejmuje krótką analizę porównawczą oraz najnowsze dane dotyczące poszczególnych krajów. Informacje są przydatne do monitorowania budżetów, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym oraz do przeprowadzania odpowiednich reform.

Dodatkowo we wprowadzeniu do raportu zaprezentowano zmiany, jakich dokonano w budżetach na edukację w latach 2012-13, omawiając zarazem powody, dla których niezbędne było ich przeprowadzenie.

Tytuł oryginalny: "National Sheets on Education Budgets in Europe 2013"

http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/National_Budgets.pdf

Wydawca

  EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
  BOUR
  Rue Colonel Bourg 135-139
  +32 2 233 0111
  +32 2 233 0150
  EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu
  Strona www
  The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is responsible for the management of certain parts of the EU's programmes in the fields of education, culture and audiovisual. Fully operational from the 1st of January 2006, the Executive Agency operates under supervision from its three parent Directorates-General: Education and Culture (DG EAC), Information Society and Media (DG INFSO) and the EuropeAid Cooperation Office (DG AIDCO).