"Młodzi aktywni 2013" - raport

Wyniki badania, którego celem było opracowanie profilu młodego aktywnego obywatela.

Badanie „Młodzi aktywni 2013” przygotowała Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela.

http://www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-programowe/sprawdz-kto-angazuje-sie-spoleczenie-raport-mlodzi-aktywni-2013

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.