Raport Eurostatu nt. sytuacji kobiet na rynku pracy

W publikacji znaleźć można m.in. dane na temat poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn, zjawiska pracy w niepełnym wymiarze, różnic w zarobkach oraz wskaźników płodności.

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-36_en.htm

Wydawca

Eurostat
Joseph Bech building
5, Rue Alphonse Weicker
2721 Luxembourg
+352 4301 36789
Strona www