Raport w sprawie postępów w zapewnianiu jakości szkolnictwa wyższego

Raport Komisji Europejskiej nt. zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym

Tytuł oryginalny: "Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education"

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/quality_en.pdf

Wydawca

    European Commission
    Rue de la Loi 200
    1040 Bruxelles
    http://www.europioneers.eu/contact-us
    Strona www