Zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela w Europie - publikacja

W publikacji przeanalizowano czynniki, które sprawiają, że zawód nauczyciela jest uważany za atrakcyjny (lub nie), a także opisano różnego rodzaju działania podejmowane (lub możliwe do podjęcia) w celu przyciągnięcia do szkół jak najlepszych kandydatów i sprawienia, by kariera pedagoga była bardziej atrakcyjna, a statut i prestiż zawodu rósł. Autorzy oceniają również efekty tych rozwiązań i przedstawiają własne propozycje służące poprawie sytuacji.

Broszura poświęcona jest nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów z 28 krajów UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Turcji. Opracowano ją na podstawie ankiet wypełnionych przez 80 tys. studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów szkół, a także w oparciu o wywiady z decydentami i analizę innych badań.

Tytuł oryginalny: “Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe”

http://ec.europa.eu/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf