Młodzi eksperci o polskiej gospodarce - raport

Raport projektu "Młodzi Reformują Polskę", w którym młodzi ekonomiści pod nadzorem ekspertów analizują najważniejsze sektory naszej gospodarki, badają jej największe wyzwania i szukają rozwiązań, które pozwoliłyby Polsce dogonić Europę Zachodnią.

http://mlodzireformujapolske.pl/wp-content/uploads/2014/03/Raport-MRP.pdf