European Youth Event 2014 - raport

Raport podsumowuje pomysły i idee przedstawione w trakcie European Youth Event 2014 (EYE), dotyczące m.in. bezrobocia wśród młodzieży, rewolucji cyfrowej, przyszłości UE, zrównoważonego rozwoju i wartości europejskich.

Publikację przygotowały European Youth Press, Europejskie Forum Młodzieży oraz ponad stu dziennikarzy.

Tytuł oryginalny: "Ideas for a better Europe: the EYE2014 Report"

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b9973083-b9de-4085-aa5e-39ce13bd2f25/21370-EYE_Report_EN.pdf