Zarządzanie jakością doradztwa i informacji młodzieżowej - publikacja

Publikacja zawiera m.in. formularz do samooceny jakości oraz sześć przykładów dobrych praktyk w zakresie zarządzania sieciami doradztwa i informacji młodzieżowej. Autorzy opisali systemy funkcjonujące w Czechach, Niemczech, Walii, Irlandii, Estonii i Francji.

Broszura została wydana w ramach projektu InfoMobility.

Tytuł oryginalny: "Quality management in youth information and counselling"

http://eryica.org/sites/default/files/EURYICA_v2_page%20by%20page.pdf

Wydawca

ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency
ERYICA A.S.B.L
26, Place de la Gare
+352 24873992
+352 26293215
info@eryica.org
Strona www