Studia i staże za granicą: Przewodnik studenta 2014

Publikacja adresowana jest głównie do studentów Erasmusa. Obok informacji na temat możliwości studiowania i odbywania staży w krajach UE, zawiera również przegląd praw i obowiązków młodych ludzi korzystających ze stypendiów programu.

W broszurze można również znaleźć informacje na temat zasad i procedur uznawalności zdobytego za granicą wykształcenia.

Tytuł oryginalny: “Studying and Training Abroad: Student Guidebook”

http://issuu.com/esnint/docs/esn_student_guidebook_2014-2015_web

Wydawca

ESN Erasmus Student Network
Rue Hydraulique / Waterkrachtstraat, 15
Brussels BELGIUM
+32 (0) 22 567 427
+32 (0) 475 612 677
secretariat@esn.org
Strona www