Atlas statystyczny UE

Interaktywna mapa pozwalająca wyświetlać i analizować dane statystyczne dotyczące różnych dziedzin życia i funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/

Wydawca

Eurostat
Joseph Bech building
5, Rue Alphonse Weicker
2721 Luxembourg
+352 4301 36789
Strona www