Opłaty oraz pomoc materialna dla studentów w Europie (2014/15)

Raport zawiera informacje dotyczące opłat za studia ponoszonych przez studentów szkół publicznych oraz o pomocy finansowej i materialnej dla studentów w poszczególnych krajach.

Tytuł oryginalny: “National Student Fee and Support Systems 2014/2015”

http://eurydice.org.pl/publikacja/oplaty-za-studia-ponoszone-przez-studentow-szkol-publicznych-oraz-pomoc-finansowa-i-materialna-dla-studentow-w-poszc