Indeks dobrobytu młodzieży

30 krajów z pięciu kontynentów uwzględniono w opracowaniu opisującym warunki życia młodych ludzi.

Standard ich życia oceniono w sześciu kategoriach: poziomu uczestnictwa w życiu politycznym, możliwości ekonomicznych, edukacji, zdrowia, poziomu informatyzacji i dostępu do technologii oraz bezpieczeństwa.

Tytuł oryginalny: "The Global Youth Wellbeing Index"

http://www.youthindex.org/

Wydawca

International Youth Foundation
32 South Street, Suite 500
Baltimore
+ 410.347.1500
410.347.1188
youth@iyfnet.org
Strona www