Nasza Baza - programy

 • GLEN Program Wolontariatu w Afryce

    (PL0010000078)

 • PAH Polska Akcja Humanitarna
 • Następny termin:   01-01-2200


 • Program umożliwia młodym ludziom (21-30 lat) z Polski Czech, Słowacji, krajów bałtyckich i Niemiec wyjazd na trzymiesięczne projekty wolontariackie w krajach rozwijających się.

  Cele:
  Działania są częścią programu Global Education Network of Young Europeans (GLEN).
  Projekty w Mozambiku, Ugandzie, Zambii, Burkina Faso, Senegalu i Gwinei.

  Wyjazd na 3-miesięczne staże w afrykańskich i azjatyckich organizacjach pozarządowych. Przed wyjazdem uczestnicy przechodzą szkolenia z zakresu edukacji globalnej, a po powrocie do swoich krajów mają szansę na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Na każdy z projektów wyjeżdżają dwie lub trzy osoby (zazwyczaj jedna z Europy Zachodniej i jedna z Europy Środkowo-Wschodniej). Seminaria przygotowawcze odbywają się w kwietniu i czerwcu, a staże między lipcem a październikiem.

  W 2014 roku program oferuje staże w Tanzanii oraz Kenii. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla osób z zacięciem biznesowym lub młodych projektantów. Stażyści/tki pracować będą w stowarzyszeniu TanCraft w Tanzanii, które zajmuje się wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rzemieślniczym. Zadaniem stażystów/ek będzie m.in. organizacja i prowadzenie warsztatów wyposażających członków/inie przedsiębiorstw w narzędzia oraz umiejętności usprawniające ich pracę oraz polepszające jakość wytwarzanych przez nich produktów.

  Drugi staż to propozycja przede wszystkim dla osób lubiących pracę w środowisku wiejskim, zainteresowanych rolnictwem organicznym oraz badaniami. Staż odbędzie się w kenijskiej organizacji KOMHEC, której celem jest poprawa zdrowia publicznego poprzez skupienie się na warunkach życia środowisk najmniej uprzywilejowanych. Do zadań stażystów/ek będzie należało przede wszystkim przeprowadzanie badania potrzeb społeczności wśród rolników w zakresie rolnictwa organicznego.

  Uczestnicy otrzymają stypendium na pobyt w danym kraju, zwrot kosztów podróży na seminaria przygotowawcze oraz staż, a także zwrot pieniędzy za ubezpieczenie. Koszty wizy i szczepień są wkładem własnym uczestników.

  Kto może zostać wolontariuszem:
  Warunkiem koniecznym do wyjazdu jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie w edukację rozwojową, globalną lub humanitarną.

  Termin składania wniosków upłynął: 7 stycznia 2014 r.
  O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

  Więcej informacji, opis projektów w poszczególnych krajach oraz formularz aplikacyjny na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej: http://pah.org.pl/nasze-dzialania/133/5090/wez_udzial_w_programie_glen


Koordynator
PAH Polska Akcja Humanitarna
Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5 lok. 3
00-031 Warszawa
Tel.: (22) 828-88-82, 828-90-86
Fax: (22) 831-99-38
Email: pah@pah.org.pl
Strona www
Janina Ochojska