Nasza Baza - programy

  Nie przegap terminów - Ekologia

  28-04-2014
  Turniej Innowacji Społecznych (EU0010000554)
  Celem turnieju organizowanego przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny
  01-01-2200
  Fundusz dla Przyrody (PL0010000129)
  Wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.
  01-01-2200
  Polska pomoc rozwojowa 2014 (PL0010000061)
  Celem zadania jest: realizacja działań rozwojowych odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.”