Nasza Baza - programy

  Nie przegap terminów - Ekologia

  04-11-2014
  Polska pomoc rozwojowa (PL0010000061)
  Dofinansowanie projektów różnych form wsparcia rozwojowego wybranych regionów i państw świata
  01-01-2100
  Fundacja Sorosa - programy (PL0010000396)
  Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
  01-01-2200
  Fundusz dla Przyrody (PL0010000129)
  Wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.
  01-01-2200
  INTERREG IVC - Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PL0010000409)
  Program INTERREG IVC wspiera współpracę regionów w Europie. Umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ma dwa priorytety: 1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy; 2) środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
  01-01-2200
  Konkurs European Soundscape Award (PL0010000413)
  Celem konkursu European Soundscape Award jest podniesienie świadomości na temat wpływu hałasu na zdrowie oraz nagrodzenie inicjatyw, które pomogą obniżyć nadmierny poziom hałasu w naszym otoczeniu.