Granty na rozwój kultury

08-04-2013

Share/Save

unesco.jpg

Międzynarodowy Fundusz na rzecz Różnorodności Kulturowej UNESCO ogłosił konkurs wniosków o dofinansowanie projektów związanych z kulturą.

Celem funduszu jest promocja zrównoważonego rozwoju i zmniejszanie obszarów biedy w krajach rozwijających się, które podpisały Konwencję w sprawie Ochrony i Promowania Różnorodności Form Wyrazu Kulturalnego z 2005 r.

Dofinansowanie z Funduszu mogą otrzymać projekty służące rozwojowi branży kulturalnej, przede wszystkim poprzez wdrażanie nowych strategii na rzecz tej dziedziny oraz tworzenie nowych sektorów działalności i wzmacnianie istniejących.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cul...