Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego

ul. Baśniowa 14
07-410 Ostrołęka

telefon: (29) 760 30 45, 608 487 333
fax: (29) 760 30 45
http://www.arrmpw.org.pl/
email: anowak@arrmpw.org.pl; arrmpw@arrmpw.org.pl; rcie_ostroleka@arrmpw.org.pl

W ramach Agencji działa Międzyszkolny Klub Europejski, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrołęka, Biblioteka Europejska, Kurpiowski Program-Fundusz Stypendialny; organizacja realizuje projekty, prowadzi szkolenia i lekcje dotyczące integracji europejskiej.

Regional Development Agency for Northeast Mazovia
The Agency runs a European club, a European information centre, a European library, the Kurpiowski Scholarship Fund, delivers projects, and runs training courses and lessons on European integration.