Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Piaskowa 42/1
72-010 Police

telefon: 536700501
email: gincol@wp.pl

Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży jest Fundacją, która powstała w 2009 r. Celem organizacji jest wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i patologiami społecznymi, szczególnie osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, przebywających w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz opuszczającej te placówki, osób niepełnosprawnych, osób pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym, osób posiadających mniejsze szanse edukacyjne, rozwijanie i promowanie idei podmiotowego wychowywania i podmiotowej resocjalizacji młodzieży.