Akademia Promocji Filmu

ul. Inżynierska 3
03-410 Warszawa

telefon: +48 22 872 94 64
fax: +48 22 872 94 64
email: academy.afp@gmail.com; academy@academy.pl

Głównym obszarem działalności fundacji jest kształtowanie wrażliwości na wartości kulturalne, promocja sztuki, filmu oraz pomoc utalentowanej młodzieży zainteresowanej działalnością audiowizualną. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i uczestniczy w międzynarodowych projektach młodzieżowych.

The Film Promotion Academy
The foundation promotes culture, film and talented young people interested in audio-visual activities. It cooperates with international organisations and takes part in international youth projects.