Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”

ul. Wita Stwosza 58, p. 109
80-952 Gdańsk

telefon: (58) 523 24 50
fax: (58) 523 23 00
http://www.ack.ug.gda.pl/
email: ack@ug.gda.pl

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środowiska akademickiego. „Alternator” to kilkanaście grup twórczych, które w ciągu roku organizują ponad 150 różnorodnych wydarzeń. „Alternator” zajmuje się także akcjami społeczno-kulturalnymi, które często powstają przy współpracy z innymi instytucjami. Poza szeroko rozumianą aktywnością kulturalną Centrum włącza się w promocję zachowań proekologicznych

The Gdansk University Academic Centre of Culture
The Academic Centre of Culture focuses on students' culture and educational-cultural activities for students. It organises concerts, theatre performances, film shows, happenings, soirees and exhibitions.