Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

ul. Piękna 68, II p.
00-672 Warszawa
PL, MA

telefon: (22) 745 19 19
fax: (22) 628 20 27
http://www.inkubatory.pl/
email: biuro@inkubatory.pl

AIP to wiodąca w Europie organizacja startupowa. Główną ideą Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. AIP pozwala m.in. wystartować ze swoim biznesem na zasadzie startupa AIP jako pełnoprawny przedsiębiorca na rynku, otrzymując możliwość wystawiania faktur bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej czy spółki.

The Academic Business Incubators
The Academic Business Incubators is leading startup organization in Europe. The main idea of the Academic Business Incubators is to create favorable circumstances for the development of entrepreneurship.

Dostępne granty