Ambasada Królestwa Danii

Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
MA, PL

telefon: (22) 5652900
fax: (22) 565 29 70
http://polen.um.dk/
email: wawamb@um.dk

Ambasada Królestwa Danii wspiera projekty wymiany kulturalnej, przyznaje dotacje na działania, których celem jest zaprezentowanie dorobku duńskich artystów w Polsce oraz wspieranie współpracy kulturalnej między Polską a Danią. O dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, fundacje, stowarzyszenia itp. Wnioski można składać przez cały rok.

Dostępne granty