Bank Zachodni WBK – grupa Santander

Santander Universidades Polska
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

telefon: 1 9999
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html
email: santander.universidades@bzwbk.pl

Bank Zachodni WBK wspiera szkolnictwo wyższe, badania naukowe oraz ideę przedsiębiorczości.
Polskie uczelnie państwowe i prywatne mogą zgłaszać się do członkostwa w Santander Universidades, co daje możliwość udziału w działaniach prowadzonych przez WBK: programach globalnych, programach stypendialnych oraz indywidualnych programach badawczych z zakresu przedsiębiorczości, rozwoju badań naukowych, szczególnie z zakresu nowych technologii, mobilności studentów oraz pracowników, promocji kultury oraz języka hiszpańskiego, a także rozwoju networkingu i wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.
Lista uczelni biorących udział w programie

Dostępne granty