Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej "AKTYWNI"

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5
19-300 Ełk

telefon: 602 423 775
http://www.ektk.republika.pl/

Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej Aktywni działa od kwietnia 2010 roku. Zrzesza młodzież z terenów powiatu ełckiego oraz reprezentuje region na arenie turystyczno-sportowej. Skupia się na następujących rodzajach turystyki: pieszej nizinnej, pieszej górskiej i narciarskiej, turystyce kolarskiej, kajakowej, motorowej oraz żeglarskiej. Celem EKTK Aktywni jest zachęcenie młodzieży aby aktywnie i bezpiecznie spędzała wolny czas przy okazji nabywając wiedzy z zakresu Unii Europejskiej. Klub bazuje na metodach edukacji pozaformalnej.