Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

ul. Franciszkańska 5
44-100 Gliwice

telefon: 32 238 96 39
fax: 32 331 52 33
http://www.szkolyete.pl/
email: ete@szkolyete.pl

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży;
b) propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno – wychowawczego, w tym protestanckiego etosu pracy i zaangażowania społecznego;
c) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym.