Federacja Inicjatyw Oświatowych

ul. Śniadeckich 23 lok. 9
00-654 Warszawa

telefon: 22 869 96 60
fax: 22 869 96 68
http://fio.org.pl/
email: biuro@fio.org.pl

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działa przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich.
Realizując projekty, pomaga m. in.:
- zakładać lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi,
- przejmować szkoły, przedszkola i inne placówki, którym grozi likwidacja,
- podnosić poziom nauczania i dostosowywać metody do indywidualnych potrzeb uczniów,
- przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
- poznawać i skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne.

The Education Initiatives Federation
A federation of associations and foundation co-operating in order to support the changes in the education system (including those affecting the disabled and rural schools).