Federacja Organizacji Służebnych Mazowia

ul. Kredytowa 6/22
00 - 062 Warszawa

telefon: 22 652 22 66
fax: 22 350 64 40
http://mazowia.org.pl/
email: mazowia@mazowia.org.pl

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej i socjalnej na terenie województwa mazowieckiego.

The Mazowia Charity Organisations' Federation
The Federation is a result of an agreement between the independent non-governmental organisations of the Mazowieckie region engaged in social activities.