Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02737/index.html?lang=en

Federal Commission for Scholarships for Foreign Students FCS prowadzi programy stypendialne dla studentów i doktorantów z Polski. Instytucją kontaktową w Polsce jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 28/30,00-896 (buwiwm.edu.pl)

Dostępne granty