Forum Komunikacji Społecznej

ul. Filtrowa 75/22
02-032 Warszawa

telefon: +48 (22) 823 60 93
http://www.kampaniespoleczne.pl/
email: redakcja@kampaniespoleczne.pl

Portal Forum Komunikacji Społecznej informuje o działaniach społecznych i marketingowych. Prezentację najciekawsze kampanie społeczne z karju i zagranicy, prowadzi forum wymiany opinii i doświadczeń praktyków i ekspertów na temat marketingu społecznego. Portal tworzony jest dla przedstawicieli agencji reklamowych i PR, instytucji publicznych, firm zaangażowanych w działania społeczne oraz organizacji pozarządowych, a także dla wszystkich osób, które są zainteresowane marketingiem społecznym. Patronat nad portalem objęło Stowarzyszenie Agencji Reklamowych oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations.