Forum Młodych Ludowców

ul. Kopernika 36/40 p. 402
00-924 Warszawa

telefon: (22) 654 37 21
http://www.fml.pl/

Celem działań Forum Młodych Ludowców jest propagowanie postaw prospołecznych i prodemokratycznych wśród młodego pokolenia, pielęgnowanie polskiej historii i tradycji, działanie na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej młodych ludzi, promowanie europejskich postaw obywatelskich, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży, promowanie podstawowych wartości Unii Europejskiej oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwijanie wśród młodzieży poczucia przynależności do społeczności międzynarodowej i umożliwienie wymiany informacji, i nawiązanie nowych kontaktów. A także pomaganie młodym w wejściu w dorosłe życie. Działanie Forum Młodych Ludowców skierowane są przede wszystkim do młodych ludzi (18 - 35 lat).