Forum Młodzieży Warszawy

ul. Korkowa 96
04-519 Warszawa

email: fmw@interia.eu

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, skierowaną w głównej mierze do dzieci i młodziezy. Do podstawowych działań należą: organizowanie wolnego czasu młodym ludziom, integracja społeczności lokalnej, poszerzanie oferty kulturalnej miasta, organizowanie konkursów, wydarzeń artystycznych i plenerów. Forum realizuje także projekty międzynarodowe, głównie wymiany młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.