FRDL Ośrodek Regionalny w Gdańsku

Plac Solidarności 1
80-863 Gdańsk

telefon: 58 77 24 216
http://www.gdansk.frdl.pl/
email: biuro@gdansk.frdl.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

Fundacja jest organizacją sieciową. Dzięki tej strukturze obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju.