Fundacja Aktywizacja

ul. Wiśniowa 40b lok. 8
02-520 Warszawa

telefon: +48 22 530 18 50
fax: +48 22 530 18 58
http://www.aktywizacja.org.pl/
email: fundacja@idn.org.pl

Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy Fundacji otrzymują wielowymiarowe wsparcie, w tym możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Dzięki właściwemu doborowi szkoleń oraz indywidualnej ścieżce doradczej (obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych). Podopieczni Fundacji są dobrze przygotowywani do powrotu na rynek pracy lub zaistnienia na nim.

Fundacja pomaga również przedsiębiorcom znaleźć odpowiednich pracowników oraz doradza, jak uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń oraz na przystosowanie stanowisk pracy zatrudnianych osób z niepełnosprawnością.