Fundacja AMF Nasza Droga

ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

telefon: (29) 644 21 16
fax: (29) 644 21 09
http://www.amf.org.pl/
email: amf@amf.org.pl

Fundacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wspiera działania w zakresie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, w szczególności utalentowanej. Fundacja realizuje: program pomocy stypendialnej, pomocy doraźnej, wakacyjny.

The AMF Foundation
The Foundation helps disabled children and supports activities focusing on the cultural development of children and young people, especially talented ones. The Foundation runs a scholarship programme, a summer programme and offers a short term financial support programme.