Fundacja Balet

ul. Leśmiana 7
70-786 Szczecin

fax: (91) 464 11 94
http://www.fundacjabalet.pl/
email: balet@post.pl

Celem fundacji jest podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych służących rozwojowi baletu i innych sztuk scenicznych, a w szczególności: opiekuńczych (mecenat), promocyjnych, impresaryjnych, prowadzących do powstania i dalszego rozwoju szkoły baletowej stopnia podstawowego, średniego i wyższego. Fundacja służy także indywidualną pomocą młodym artystom w formie dotacji, stypendiów artystycznych i nagród.