Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego

Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

telefon: +48 22 522 93 75
email: fundacja@fundacjabgk.pl