Fundacja Bayer Science & Education

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
DE-51368 Leverkusen
Germany

telefon: +49 214 30 41111
http://www.bayer-foundations.com
email: scholarships@bayer-stiftungen.de

Niemiecka Fundacja przyznaje stypenia na pobyty naukowe w Niemczech (projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie) dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, fizycznych i medycznych.

Dostępne granty