Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska
Lasocice, ul. Zachodnia 6
64-100 Leszno
PL, WP

telefon: 503 873 883; 888 496 548
fax: 656194442
http://www.fundacja-cat.pl/
email: kontakt@fundacja-cat.pl

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej istnieje od 2008r. Zajmuje się wyrównywaniem szans edukacyjnych młodzieży, promowaniem postaw twórczych, aktywności społecznej i wolontariatu. Współpracuje ze szkołami z woj. wielkopolskiego organizując warsztaty i konkursy tematyczne. Prowadzi programy stypendialne. Pomaga osobom, które chcą pozyskiwać fundusze z unijnych programów edukacyjnych.

Fundacja należy do Międzynarodowej Sieci YEU (Youth for Exchange and Understanding), a od 2009r. działa przy niej Regionalny Punkt Eurodesku.