Fundacja Centrum Twórczości Narodowej

ul. Kaniowska 114
01-529 Warszawa

telefon: 22/425 11 66
fax: 22/425 11 67
http://www.ctn.org.pl/
email: biuro@ctn.org.pl

Swoje działania Fundacja opiera na dwóch filarach:

KULTURA - w organizowanych inicjatywach promuje twórczy styl życia, w szczególności pośród młodzieży, wierząc, że poprzez twórczość otwieramy się na innych przełamując poczucie, ograniczenia czy zniewolenia.
W ramach programu Karuzela Cooltury realizuje inicjatywy polegające na „spotkaniu” ze sobą kultury wysokiej i popularnej.

POMOC SPOŁECZNA - w ramach programu Domy Naszych Dzieciaków (DND) organizuje inicjatywy o charakterze społeczno - kulturalnym starając się podejmować ważne zadania społeczne w szczególności dotyczące problemów dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ze względów ekonomicznych, społecznych lub zdrowotnych (bezrobotni, osoby ze środowisk patologicznych i ubogich, niepełnosprawni).

Nauka tańca, zajęcia z wybitnymi twórcami, nauka przedsiębiorczości, angielskiego, pomoc prawna, psychologiczna, dożywianie to wybrane elementy tego niezwykle ważnego programu.